Beginpagina

De naamgeving

De familienaam AUTSEMA is nooit erg vast geweest. Tegenwoordig nog steeds is het een groot probleem voor mensen om deze achternaam op de juiste manier te schrijven en dat levert allerlei bijzondere vormen op. Twee eeuwen geleden was dit al niet anders. Veel mensen konden in die tijd niet schrijven en veel werd fonetisch geschreven. In de registers van het Rijksarchief in Groningen ben ik een aantal vormen van de achternaam tegengekomen: OUDSEMA, AUSEMA, OUSEMA, AUTSEMA en AUSTEMA. De meest bijzonder variant die ik tot nu toe ben tegengekomen is; AOUTZEMA. In verschillende lokale registers van de Burgerlijke Stand kom ik regelmatig verschillend geschreven achternamen tegen, hoewel het toch steeds om één en dezelfde persoon ging. Het kwam zelfs voor dat de vader aangifte kwam doen van de geboorte van zijn kind, dat de achternaam Autsema krijgt, de acte ondertekent met de naam Oudsema en vervolgens in de rest van de acte de naam Ausema wordt geschreven door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. In de registers die ik uit de periode 1770 e.v. heb gezien werd steeds met een naam ondertekend. Niet met een kruisje o.i.d., wat erop zou kunnen duiden dat iemand niet kon schrijven. Als iemand niet kon schrijven, werd dat vaak in de acte vermeld.

Tot nu toe heb ik de geschiedenis van onze familie tot 1700 redelijk kunnen achterhalen. Vóór die tijd is het veel moeilijker aangezien het toen nog niet erg gebruikelijk was om een achternaam te gebruiken. Het hanteren van een achternaam is pas in de Franse bezetting door de legers van Napoleon, dus rond 1800, ingevoerd en het duurde vele jaren voordat dit ook echt was ingeburgerd in Nederland. Vóór die tijd gebruikte men kerkregisters zonder achternaam. In kerkregisters uit die tijd staat dan bijvoorbeeld: "Gedoopt, Jan, zoon van Jannes en Trijntje". Ongetwijfeld was in die tijd in kleine dorpen voor veel mensen duidelijk om wie het ging, maar drie eeuwen later is het bijna onmogelijk om nog na te gaan of dit al dan niet om familie gaat. Dit wordt nog gecompliceerd doordat er in die tijd geen Burgerlijke Stand bestond, waardoor alleen handgeschreven kerkregisters nog enig soelaas kunnen bieden en deze zijn meestal niet eenvoudig te ontcijferen. Zoals gezegd is het hanteren van achternamen pas echt gebruikelijk geworden in de 19e eeuw. Onze voorvaderen hebben zich hier toen ook mee bezig moeten houden. Maar wat voor achternaam moesten de kinderen dan krijgen? Moest dat de naam van de vader of moeder zijn? In deze generatie zie je het verschijnsel dat kinderen nog een andere achternaam konden krijgen dan de vader. Zelfs in registers van de Burgerlijke Stand kom je dit soort merkwaardigheden tegen, zoals in de stamboom te zien is. Koning Willem I benadrukte daarom in 1825 nog eens dat het echt noodzakelijk was om achternamen te gaan gebruiken. In ‘onze’ familie bleek dit niet echt eenvoudig, gezien de varianten die ik van deze naam ben tegengekomen. Dit ging zelf zo ver dat een ambtenaar van de Burgerlijke stand de naam in de huidige variant AUTSEMA schreef en er door het familielid zélf werd ondertekend met OUDSEMA... Andere varianten die ik ben tegengekomen zijn: Ausema, en Austema. Door gegevens te vergelijken is het mij echter wel duidelijk geworden dat het om één en dezelfde persoon ging. Ik heb redenen om aan te nemen dat er binnen de familie op dat moment een scheiding is ontstaan in een tak die als “Autsema” en een tak die als “Ausema” door het leven gaat. De tak die de achternaam AUTSEMA is gaan gebruiken stamt af van Jannes Tjarks en Trientje/Trijntje Johan VAN HALSEMA, die rond 1800 werden geboren.

Dit is tot op heden de oudste generatie, die ik ben tegengekomen. Deze informatie (generatie I tot en met III) moet gelezen worden als vermoedelijke voorouders en niet als harde gegevens. In die tijd was het gebruikelijk dat de kinderen werden vernoemd naar de vader (of moeder), waarbij het kind vaak de achternaam kreeg van de vader. Zo betekent Tjarks dan “zoon van Tjark” en Jans is dan “zoon van Jan”. Dit noemt men patroniemen. De dochters kregen vaak de naam van de moeder of grootmoeder. Dit noemt men matroniemen. Ook was het in die tijd nog gebruikelijk dat de zonen de beroepen van de vader vervolgden en daarnaast dat mensen voornamelijk verhuisden als het absoluut noodzakelijk was. Op basis hiervan acht ik het waarschijnlijk dat deze generatie verwant is aan onze familie. Vanaf generatie IV heb ik meestal uit betrouwbare bronnen de verwantschap kunnen achterhalen, hoewel sommige documenten uit die tijd moeilijk- of zelfs onleesbaar waren..

I

Tjark Jans, geb. 1580. Getrouwd in 1608 met Aechtie (??). Woonde in 1608 op een kloosterboerderij te St. Annen. Twee kinderen: Jan Tjarks en Julle Tjarks.

Dit is tot op heden de oudste generatie, die ik ben tegengekomen. Deze informatie (generatie I tot en met III) moet gelezen worden als vermoedelijke voorouders en niet als harde gegevens. De gegevens van de generaties I t/m III zijn ontleend aan de geschriften van Sipke Ausma en Henk van der Wijk (De Groninger geslachten AUSMA en AUSEMA-1990 ). Ik heb deze informatie zelf nog niet op brongebruik kunnen valideren. Uit een beschrijving over deze kloosterboerderij blijkt dat deze personen er inderdaad hebben gewoond, maar ik kan er absoluut niet uit afleiden of het familie-leden zijn.

II

1. Jan Tjarks, geb. 1610, gedoopt 3 februari 1678 als “bejaerde persoon op de belijdenisse syns geloofs”. 2. Vermoedelijke broer Julle Tjarks.

Hiervoor geldt hetzelfde als voor de eerstgenoemde generatie.

III

Tjark Jans, geb. ca. 1640 trouwt in 1665 met Elske Jans, geb. Bedum. Eén kind:

1. Jannes Tjarks, geb. Onderdendam, 3 februari 1678.

IV

Het DTB Warffum meldt dat op 3 februari 1678 ene Jan Tiarks wordt geboren. Zijn vader is onbekend, zijn moeder eveneens (d.w.z. onleesbaar in het boek), maar er wordt wel aangegeven dat het gaat om een ‘bejaard persoon’. Volgens een medewerker van het Rijksarchief in Groningen betekent dit dat hij een Doopsgezinde is, die minimaal 18 jaar moet zijn geweest en voor een tweede keer gedoopt is.

Het DTB (Doop- en trouwboek) van Warffum meldt dat op 9 april 1699 Jannes Tiarx van Onderendam en Meitje Jans tot Warffum, ‘syn huisvrouw’ zich in Warffum hebben gevestigd. Waar zij vandaan kwamen staat niet vermeld. (Bron: Bert Kruidhof en Sip Ausma)

Op 2 augustus 1696 (of 13 september 1696) zijn zij getrouwd. Ik ga ervan uit dat dit de eerste generatie is waarvan het zeker is dat deze deel uitmaakt van de familie AUSEMA en AUTSEMA.

Jannes (Jans?) Tjarks (Tiarks) van Onderendam

Beroep: Slagter (als zodanig vermeld in DTB Warffum)

geb. 3 februari 1678 Warffum? (Bejaerde persoons op de belijdenisse sijns geloof)

Trouwt op 2 augustus 1696 (of 13 september 1696) met

Meitse (Meitje, Meijke of Meijle) Jans, geb. 5 maart 1675 van Warffum.

In de index van Doop- en trouwboeken van het Rijksarchief in Groningen wordt zij Meitse genoemd.

Kinderen

(Een dubbel vraagteken geeft aan dat dit waarschijnlijke gegevens betreffen, maar zeer onzekere gegevens betreffen.)1. Tiark, geb. op 31 januari 1697 in Warffum

Vader: Jannes Tiarks en Meitje Jans (DTB Warffum)


? Jantjen, dochter, geb. 22 april 1698 Warffum2. ??Jan, geb. 7 mei 1699 in Warffum

Zijn vader is Jannes Jans en zijn moeder is Meitse Jans

Op basis van chronologie en naamsverwantschap (met name van de moeder) ga ik ervan uit dat dit ook een kind is van deze ouders.

??. Jantjen, dochter, 24 april 1701 Warffum3. Elske, geb. 4 maart 1703 in Warffum

Haar vader is Jannes Tiarks en haar moeder is Meitje Jans


4. Jantjen, geb. 22 maart 1711 in Warffum

Vader is Jannes Tjarks, beroep: Slagter en moeder Meijke Jans


5. Jan, geb. 28 januari 1714 in Warffum

Vader is Jannes Tjarks, beroep: Slagter en moeder is Meijke Jans


6. Bieuwke(?), geb. 18 april 1717 in Warffum

Vader is Jan Tjarks, beroep: Slagter en moeder is Meijle Jans

Biuwke?? (volgens DTB Warffum)

Zoals te zien is wordt de naam van de vader in een aantal varianten geschreven en is er absolute verwarring over de schrijfwijze van de naam van de moeder. Is het nu Meitse, Meitje, Meijke, Meijle?? Zeker weten doe ik het nog steeds niet, al is het in mijn ogen het waarschijnlijkst dat deze voornaam ‘Meitse’ is geweest.

V

Ook van deze generatie kan ik op dit moment zeggen dat het vrijwel zeker is dat dit voorouders zijn van de familie AUTSEMA en AUSEMA.


Tjark JANNES, geb. 2 mei 1706 of 31 januari 1697.

Beroep: Slagter (dit is geen typfout, maar zo staat het vermeld in het DTB van Warffum)

Getrouwd op 7 mei 1730 met

KLASEN (Clasen/Claasen), Anje, geb. 7 april 1709.

Kinderen:

De kinderen kregen allemaal de toevoeging Tjarks/Tjarkes na hun voornaam.


1. Jannes (Tjarks/Tjarkes), geb. 3 maart 1731 in Warffum

Deze persoon wordt in deze stamboom gevolgd. Over de andere kinderen is vooralsnog bij mij niets bekend.


2. Claas (Tjarks), geb. 3 augustus 1732 in Warffum3. Jan, geb. 17 januari 1734 in Warffum

Getrouwd 1 mei 1763 Gerecht van Ellerhuizen

Lubge Harms (vader Harmen LUITIENS, moeder Hilje HEERKES)

4. Meijle, geb. 28 juli 1737 in Warffum

?? Gegevens overgenomen van Sipke Ausma, maar tot op heden niet teruggevonden in DTB.


5. Kornelis, geb. 3 mei 1739 in Warffum6./Meisse/Meijsse (Meijl??), geb. 17 februari 1743 in Warffum, overleden 13 november 1826 in Warffum, 83 jaar.

Vader Tjark Jans en moeder Anje Klasen

Trouwt met Klaas Klaasen (zoon van Klaas Klasens Koning) op 13 november 1768 in Warffum. Overleden op 5 april 1819 in Warffum. (acte wordt ondertekend door Jan Jacobs Sijbolts, koopman in Warffum)

7. Stijn(t)je, geb. 9 november 1747 in Warffum

Vader Tjark Jans en moeder Anje Klasen

Getrouwd met Jannes Klasens op 8 april 1770 in Warffum.VI

Zoals gezegd is het zoeken naar mensen die vóór deze tijd hebben geleefd een stuk moeilijker, aangezien er nog geen Burgerlijke Stand was en men in kerkregisters bijvoorbeeld volstond met de vermelding van voornamen. Het gebruik van achternamen voor ‘gewone’ mensen was in die tijd zeker niet gebruikelijk. Je komt dan verwijzingen tegen zoals: "Jan, zoon van Jan" zonder feitelijke vermeldingen zoals geboortedata, geboorteplaats e.d.. Hierdoor worden naspeuringen zeer tijdrovend.AUSEMA, Jannes Tjarks (of Tjarkes), geb. 3-3-1731 (3 maart 1731 volgens DTB Warffum) in Warffum, overleden 15 juli 1799 in Uithuizen

Getrouwd op 1 december 1754 in Warffum met (acte van Gerecht van Ellerhuizen.

BERENDS (of BERENTS), Grietje, geb. - -1732 in Warffum, overleden ..–12-1797 te Uithuizen. (ouders: Berend HENDRIKS en Geertruid DERKS)

Vermoedelijk twaalf kinderen:


(haar achternaam wordt volgens Genlias geschreven als BERENTS.)

1. ….., Tjark, geb. 25 november 1755 in Warffum (Bron DTB Warffum, NGV)

Verdere gegevens ontbreken. Dit is het enige kind dat vermeld wordt in de DTB van Warffum. Daarna is de familie blijkbaar verhuisd naar Uithuizen.

Op jonge leeftijd overleden.

Bijzonderheden: Volgens het eerder genoemde onderzoek naar de families Ausma en Ausema heeft deze Tjark nooit bestaan, maar is dit een fout van de Burgerlijke Stand geweest. Kornel(l)is Jannes (in dit overzicht de tweede zoon) werd per abuis als Tjark in Warffum ingeschreven. Dit is bevestigd door een document van het gerecht, waarin gemeld wordt dat zoon 2 (Kornelis/Cornelis, geb. 1756) door de ambtenaar per abuis is ingeschreven als Tjark. Dit is door de Rechtbank dus later gecorrigeerd.

2. AUSEMA, Cornelis/Kornellis Jannes, geb. 1756, overleden op 26 januari 1827, (weduwnaar van Anje JANS) trouwt op 64-jarige leeftijd

Beroep: Landman in Uithuizen (volgens Gensdata.nl/sisis)


Zij hebben volgens het Boerderijenboek, deel 2 Het Hogeland, gewoond op de Ausmaheerd in Uithuizen en waren daar ook eigenaar van. Deze heerd in in 1827 openbaar geveild en verkocht aan R.R. Hartman.

1e huwelijk op 27 april 1789 met Anje JANS. Geen kinderen.

Tweede huwelijk op 19 augustus 1820 in Uithuizen met

VAN DER HOEK, Trijntje/Trientje Doekes, geb. 27 juli 1786 in Uithuizen, overleden op 22 januari 1827. Ouders zijn: VAN DER HOEK, Doeke Jans en DERKS, Hilje.

Bron: Genlias. Huwelijksakte Uithuizen.*

Onbekend in bron DTB NG Uithuizen 1755-1811

3. Grietje, geb. 05 juni 1757 in Uithuizen (bron: DTB NG Uithuizen 1755-1811)

Getrouwd op 6 mei 1781 met

JANS, Jacob, geb. 16 april 1752, overleden op 9 april 1810. (zoon van WOLTERS, Jan en JACOBS, Geertruid)

4. Tjark, geb. 22 juli 1759 in Uithuizen. (bron: DTB NG Uithuizen 1755-1811)

Getrouwd op 22 februari 1800 met

JANS, Elizabeth, (zij was al eerder getrouwd en had drie kinderen).

5. Pieter, geb. 14 juni 1761 in Uithuizen. (bron: DTB NG Uithuizen 1755-1811)


Op jonge leeftijd overleden.

6. Einje (bijna zeker Anje genoemd), geb. 10 juli 1763 in Uithuizen. . (bron: DTB NG Uithuizen 1755-1811)

Op 22 april 1787 getrouwd met


Wordt in overlijdensacte van 21 januari 1820 Anje Jannes Oudsma genoemd.

HOEKSEMA, Tjaart Heertjes, overleden op 6 maart 1827. Zij hadden 6 kinderen.

7. Meiske, geb. 7 juli 1765 in Uithuizen. . (bron: DTB NG Uithuizen 1755-1811)

Getrouwd met

VAN DER GRAAF, Ekke Jannes. Drie kinderen.

8. Hemke, geb. 11 oktober 1767 in Uithuizen. . (bron: DTB NG Uithuizen 1755-1811)

Getrouwd op 23 oktober 1796 met

HUIZENGA, Hendrik Jans. Zij kregen vijf kinderen.

9. AUSEMA (ook wel geschreven als OUTSEMA), Pieter Jans (of Jannes of Jannens), geb. 25 februari 1770 in Uithuizen. Overleden 16 oktober 1831 Uithuizen.

Beroep: Landman in Uithuizen (volgens gensdata.nl/sisis)

. (bron: DTB NG Uithuizen 1755-1811)

Op 23 oktober 1796 in Uithuizen in ondertrouw gegaan met Trientjen Cornellis (van de Meden). –Bron: DTB Uithuizen (NGV). Getrouwd op 20 november 1796 te Uithuizen met

(MARING), Trientje/Trijntje Kornelis (of Hendriks), geboren in Uithuizermeeden. Gedoopt op 23 augustus 1772 in Uithuizermeeden. Overleden 24 maart 1831 in Zandeweer

Heeft een dochter, n.l. AUSEMA, Grietje Pieters*(die tevens dochter is van Trijntje/Trientje Cornellis (of Hendriks) Maring) en een zoon AUSEMA, Kornelis Pieters, geb. 1805 in Kantens.

Bron: Genlias

10. Klaas, geb. 17 mei 1772 in Uithuizen. (bron: DTB NG Uithuizen 1755-1811)11. OUDSEMA/AUTSEMA (OUSEMA, AUSEMA), Jan Jannes, geb. 14 april 1775 in Uithuizen (volgens Gensdata/Sisis geboren op 12 april 1775)

Beroep: Landman in Uithuizen (volgens gensdata.nl/sisis)

Deze achternamen worden door elkaar gebruikt in de BS registers en zijn in de actes ook te lezen.

Bron is: Johannes Autsema, geb. 1911.

Tweede bron: DTB NG Uithuizen 1755-1811.

Getrouwd op 28 april 1799 met DIJKEMA, Geertje Willems

12. Jantjen, geb. 10 mei 1778 in Uithuizen. . (bron: DTB NG Uithuizen 1755-1811)

Hoewel zoon 1 dus nooit bestaan heeft, blijf ik wel de oorspronkelijke nummering aanhouden, omdat het zo'n apart verhaal van naamsverwisseling is. Van (2) Cornelis Jannes en (9) Pieter Jannes is in ieder geval zeker dat zij de naam AUSEMA zijn gaan gebruiken. Deze tak van de familie heb ik beschreven in een ander document, dat eveneens kan worden gelezen op de Website. Zie document AUSEMA >>

Van (11) Jan Jannes is zeker dat hij de naam AUTSEMA is gaan gebruiken, hoewel ik documenten van de Burgerlijke Stand heb gezien, waarin dit ook in andere varianten werd geschreven. In dit document wordt met name de AUTSEMA-tak van de familie beschreven.

VII

(11) Elfde kind van Jannes (Tjarks/Tjarkes) en Grietje BERENDS.

1. OUDSEMA, Jan Jannes

(OUSEMA (zie VI, 1,11)

AUSEMA/AUTSEMA) OUTSEMA in huwelijksactie van Ties

Geboren: 14 april 1775 in Uithuizen

Overleden: 6 februari 1838 in ‘t Zandt. Aangifte overlijden gedaan door buren.

Beroep: Landbouwer in Leens en/of Leermens. Was koornschipper in 1819.

Na overlijden van Geertje Willems DIJKEMA is hij hertrouwd met BRUINS, Hindrikje/Hendrikje.

Op 28 april 1799 in ondertrouw gegaan met Geertje Willems (van Bellingweer) – Bron: DTB Uithuizen (NGV). Erg veel getuigen in de trouwacte, grootste deel broers en zussen Jan Jannes en van Geertje ook. Getrouwd met:

(DIJKEMA), Geertje(n) Willems

Geboren: 1776

Overleden: 15 juli 1814 in ‘t Zandt (Leens). Haar man tekent het overlijdensregister met Jan Jannes AUTSEMA. (dochter van Willem Rienders, broers Riender Willems en Jan Willems)

Tweede keer op 25 mei 1816 in Loppersum getrouwd met BRUINS, Hindrikje/Hendrikje/Hinderiktje (dochter van HINDRIKS, Bruine en JACOBS, Loeke). Uit dit huwelijk kregen zij drie kinderen. Overleden op 11 maart 1850 't Zandt.

Vier kinderen uit eerste huwelijk:


 

1. OUDSEMA, Willem, geb. 21 maart 1800

??

Hoogstwaarschijnlijk op jonge leeftijd overleden.

2. OUDSEMA, Jannes Tjark Jans, geboren in 1803 (of april 1802 Uithuizen) Boerenknecht.

Getrouwd 11 februari 1832 Loppersum met

VAN HALSEMA, Trijntje Johan, geb. 11 februari 1806, dienstmeid.

3. OUDSEMA, Willem, geb. 16 april 1805. Boerenknecht.

Getrouwd op 24 februari 1838 't Zandt met

VEENKAMP, Trijntje Sijmens, naaister.

4. AUSEMA, Cornelis Jans, geboren in 4 maart 1812 in Uithuizen. Vleeschhouwer. Overleden 't Zandt op 29 maart 1895

Getrouwd 13 nov. 1847 't Zandt met

(zie acte)

LEEUW, Derkje Jacomina, werkvrouw. Weduwe van Jacob Martens Jager.

Drie kinderen uit tweede huwelijk met BRUINS, Hindrikje5. OU(D)SEMA, Bruin, geb. 17 februari 1817. Dit betreft een man. Beroep: Kuiper. Overleden 1 november 1858 in ziekenhuis Groningen.

??

Geen huwelijk bekend. Ongehuwd gebleven.

6. OUDSEMA, Pieter (Jans), geb. 22 juli 1819. Dagloner 't Zandt. Overleden 17 februari 1892 Uithuizen.

Getrouwd 28 december 1844 't Zandt met

BAKKER, Janna, geb. 6 december 1844, 't Zandt, overleden 16 oktober 1934 in Muskegon (Michigan) – USA. Boerenmeid. Moeder is Roelfien Klaassens Bakker, wolnaaister.

7. OUDSEMA, Ties, geb. 11 maart 1822. Dit is een man. Beroep: kuiper.

Getrouwd met

  1. WIERINGA, Wupke Geerts

  2. HOFFIUS, Trientje


 

 VIII

(1) 1e kind van Jan Jannes OUDSEMA/OUSEMA/AUSEMA/AUTSEMA en Geertje Willems DIJKEMA en 2e vrouw Hindrikje/Hendrikje BRUINS.OUDSEMA, Willem, geb. 21 maart 1800, vroeg overleden.

(2) Tweede kind van Jan Jannes OUDSEMA/OUSEMA/AUSEMA/AUTSEMA en Geertje Willems DIJKEMA en 2e vrouw Hindrikje/Hendrikje BRUINS.

OUDSEMA/OUSEMA/AUTSEMA/AUSEMA, Jannes (Tjark) Jans, geboren in 1803 (of 30 maart 1802 in Uithuizen) (zie VII,2) en overleden op 31 maart 1867 in Farmsum. Geboorteacte wordt ondertekend door J.T.J. Oudsema en J.J. Ousema.

Beroep: Boerenknecht

Heeft aan zijn verplichtingen voor de militaire dienst voldaan…” staat te lezen in de trouwacte. Mogelijk doelt men hier op het vervullen van de 2-jarige dienstplicht die in 1811 door Napoleon in Nederland was ingevoerd. Er werd geloot wie er in militaire dienst moest dienen en voor rijke jongens was het mogelijk de dienstplicht af te kopen.

Getrouwd op 11 februari 1832 in Loppersum met


(de trouwacte wordt ondertekend door J.T.J. OUDSEMA en J.J. OUSEMA)

VAN HALSEMA, Trijntje/Trientje* Johan, geboren op 11 februari 1806 in Wirdum/Loppersum. Dienstmeid. (Dochter van Johan Dideriks VAN HALSEMA, geb. 12 dec. 1774 op de borg “Rusthoven” landbouwer op “De Groene Wierde” in Eekwerd, en Eeuwke Emes BOS*). Overleden op 5 juni 1876 te Uitwierde.

Beroep: Dienstmeid.


* Sipke Ausma en Henk van der Wijk hebben ook de tweelingzuster Aafje en de grootouders van Trijntje VAN HALSEMA, waarvan de grootvader mr. D.F.J. VAN HALSEMA schrijver van o.a. “De regeringsvorm der Ommelanden” (1778) en rechter is geweest, wat is beschreven in “De Groninger geslachten.” Ik vind het bijzonder dat een lid van deze voorname familie een huwelijk aangaat met een dienstmeid uit een familie van boerenknechten.

Twee kinderen:

 

 

1. AUTSEMA

Jan Jannes, geb. 12 maart 1833 in Loppersum (Wirdum volgens IGI).

Overleden op 16 september 1876 in Farmsum.

Volgens Genlias (Rijksarchief) en de werd zijn naam zonder “Jannes” geschreven. Volgens de Intenational Genealogical Index werd zijn naam geschreven zonder Tjark als voornaam.

Getrouwd met

1. KUIPER, Auke

2. SCHOONHOVEN, Iktje

2. AUTSEMA (AOUTSEMA), (AOUTZEMA) (HOUTSEMA)

Eefke, geboren op 26 mei 1834 in Tjamsweer en overleden in Uitwierde op 26 februari 1897. Acte wordt ondertekend door J.J. AUTSEMA. De ambtenaar – officier B.S.) heeft de achternaam Aoutsema opgetekend en de melder als Jannes Jans Houtsema.

Deze persoon heeft de meest exotische variant van de achternaam meegekregen.

Eerste huwelijk in Delfzijl op 25 juni 1856.

  1. HAGENOUW, Jurjen Walles, overleden 31 maart 1870

  2. VAN DIJKEN, Johannes, ijzersmid. Tweede huwelijk op 28 augustus 1871 in Delfzijl.

Eefke ondertekent haar eigen trouwacte met E. AOUTSEMA. Haar vader tekent met J. AUTSEMA, die destijds 59 jaar was. (volgens acte, maar volgens geboortedatum was hij al 69 toen)

(3) Derde kind van Jan Jannes OUDSEMA/OUSEMA/AUSEMA/AUTSEMA en Geertje Willems DIJKEMA en 2e vrouw Hindrikje/Hendrikje BRUINS.

OUDSEMA, Willem (Jans), (zie VII, 3) geb. 16 april 1805, beroep: schipper.

Getrouwd op 24 februari 1838 in 't Zandt met

VEENKAMP, Trijntje Sijmens. Zij was 22 jaar op haar trouwdag.

3 kinderen, naam werd in deze familie veranderd in OUSEMA. Alle officiële documenten werden ook met deze achternaam ondertekend.1. OUSEMA, Anje, geb. 17 juli 1838 't Zandt. Overleden 23 september 1903 Leermens. (gem. 't Zandt) Overlijden wordt gemeld door Derk Ausema, getuige de ondertekening van de acte.

Getrouwd met

HUISMAN, Jurjen Jans

2. OUSEMA, Jan, geb. 30 augustus 1840, beroep: kuiper. Overleden 't Zandt op 8 mei 1917.

Getrouwd op 29 april 1876 Stedum met

MEIJER, Hinderkje, geboren in Garsthuizen, 21 jaar op trouwdag.

3. OUSEMA, Geertje, geb. 23 februari 1844 't Zandt, overleden Leermens (gem. 't Zandt) op 18 april 1902.

Getrouwd in 't Zandt op 28 april 1870 met

BIERMA, Siert, bakkersknecht(4) Vierde kind van Jan Jannes OUDSEMA/OUSEMA/AUSEMA/AUTSEMA en Geertje Willems DIJKEMA en 2e vrouw Hindrikje/Hendrikje BRUINS.

AUSEMA, (zie VII,4)

Kornelis Jans, geb. 6 maart 1812, overleden 29 maart 1895. Beroep: Vleeschhouwer, Slagter.

6 kinderen

Getrouwd op 13 november1847 in ’t Zandt met


(ondertekening trouwacte door K.J. AUSEMA. Van Derkje wordt gemeld dat zij niet kan tekenen, omdat ze niet kan schrijven.

LEEUW, Derkje Jacomina, geb. 1816, overleden 9 april 1906 Leermens. (gem. ’t Zandt) Ze was toen 91 jaar. (dochter van onbekende vader en LEEUW, Martje Alberts)

1. AUSEMA, Martje, geb. 24 november 1847 Leermens, overleden 10 oktober 1929 Zeerijp.

Getrouwd op 11 december 1869 in ’t Zandt met

POORT, Jan, geb. 1841, was daglooner (ouders POORT, Heertje Jans en HOOGAKKER, Trijntje Klaassens)

Wettiging/erkenning in de trouwacte van twee kinderen, n.l. Kornelis, geb. 4 november 1866 en Trientje, geb. 1 oktober 1868, beide in Leermens geboren.

2. AUSEMA, Jan, geb. 7 juli 1849 Leermens (gem. 't Zandt) Overleden op 26 januari 1927 Uithuizermeeden. Acte werd ondertekend door Kornelis Ausema, destijds 69 jaar, beroep: bode en de veldwachter.

Getrouwd op 17 oktober 1878 in Bierum met

DIJKEMA, Martje. Zij was 23 jaar op haar trouwdag.

3. AUSEMA, Geertje, geb. 26 maart 1851 in Leermens. (gemeente ’t Zandt) Overleden op 17 juli 1931 Leermens. (gem. 't Zandt)

Getrouwd in ’t Zandt op 22 mei 1874 met

SCHENKEL, Fredrik, geb. 1854 uit ’t Zandt. (Ouders: SCHENKEL, Jannes (Pieters) en SCHLARMEIJER, (foutief geschreven) Anje FREDERIKS MEIJER)

Wettiging van een kind, Derkje, geb. 20 april 1872, dat Geertje voor haar huwelijk had gekregen.

4. AUSEMA, Derk, geb. 4 maart 1853 Leermens. Overleden 27 november 1929 Leermens.

Getrouwd op 09 maart 1878 in ’t Zandt met

TOBBE, Wupke, geb. 1856 (dochter van TOBBE, Gerrit en BONTEKOE, Engeltje)

5. AUSEMA, Trijntje, geb. 18 november 1855 Leermens, overleden 17 juli 1874 Leermens.

Van haar is niet helemaal zeker of zij ook een dochter is van bovenstaande ouders.


6. AUSEMA, Willem, geb. 22 september 1859 Leermens, overleden 2 mei 1924 Leermens

Getrouwd in Bierum op 7 mei 1885 met

WIERSMA (of WIERSEMA), Menje, 9 kinderen. Zij was op trouwdag 24 jaar. (ouders: Meerten WIERSEMA en Janna POORT)

(5) Vijfde kind van Jan Jannes OUDSEMA/OUSEMA/AUSEMA/AUTSEMA en Geertje Willems DIJKEMA en 2e vrouw Hindrikje/Hendrikje BRUINS.

OUDSEMA, Bruin, geb. 17 februari 1817

Ongehuwd overleden op 1 november 1858 in ziekenhuis Groningen.
(6) Zesde kind van Jan Jannes OUDSEMA/OUSEMA/AUSEMA/AUTSEMA en Geertje Willems DIJKEMA en 2e vrouw Hindrikje/Hendrikje BRUINS.

OUDSEMA, Pieter (Jans), geb. 22 juli 1819

Getrouwd met

BAKKER, Janna, geb. 6 december 1844, 't Zandt, overleden 16 oktober 1934 in Muskegon (Michigan) – USA.

1. OUDSEMA, Hindrikje/Hendriktje (Hendertje), geboren 6 december 1844 't Zandt, overleden 16 oktober 1934 in Muskegon MI (USA)


(Volgens gegevens van Dave BUSH kregen zij twee kinderen: Nellie en John BUSH. In Genlias heb ik deze kinderen echter tot op heden niet kunnen vinden.)

Getrouwd op 29 mei 1869 in Uithuizen met

BUS (of BOS), Lammert (Jans), geb. 31 augustus 1842 en overleden in 1888 in Muskegon (Michigan) – USA. Begraven op Oakwood cemetery. Nederlands hervormd. In 1883 geëmigreerd naar USA (Michigan) met 6 kinderen en zijn zus Anna. Boot: S.S. Schiedam, microfilm 464, Ship manifest #487. (Ouders: BUS, Jan Pieters en WADS, Anje Lammerts). Hij was dagarbeider en wilde zijn positie verbeteren door naar Amerika te vertrekken. Kinderen uit dit huwelijk zijn de achternaam BUSH gaan gebruiken.


Tweede huwelijk met Bajte D. Smith, 24 augustus 1891 Muskegon, MI (USA)

2. OUDSEMA, Jan/John. Geb. 1 februari 1852 in Oosternieland, overleden 23 november 1940 in Muskegon, MI (USA)

Geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Getrouwd op 26 november 1875 in Muskegon, MI (USA) met

VEENEKAMP, Ida, geb. 26 juli 1856 in Usquert, overleden 9 januari 1939 in Muskegon, MI (USA)

3. OUDSEMA, Roelfien, geb. ? In Uithuizermeeden

Getrouwd op 20 juli 1878 in Uithuizen met

RIEPMA/RIJPMA, Remmert, geb. 1837

4. OUDSEMA, Bruin (Pieters), geb. 1854, overleden 31 maart 1858

Deze naam komt in de genealogie van Dave Bush niet voor.


(7) Zevende kind van Jan Jannes OUDSEMA/OUSEMA/AUSEMA/AUTSEMA en Geertje Willems DIJKEMA en 2e vrouw Hindrikje/Hendrikje BRUINS.

OUDSEMA, Ties, geb. 11 maart 1822

Getrouwd met

WIERINGA, Wupke Geerts, overleden 2 oktober 1855 Ten Boer.

Tweede huwelijk met Trientje HOFFIUS, overleden 18 juli 1908 in Bierum.

Kinderen hebben de achternaam veranderd in OUSEMA10 kinderen:1. Hindrikje of Hendrikje, was 22 jaar oud op trouwdatum, boerenmeid, overleden 16 juli 1923 Uithuizermeeden.

Getrouwd op 26 oktober 1872 't Zandt met

SWIJGHUIZEN, Roelf (of Roelof), boerenknecht, die 23 jaar oud was op trouwdatum.

2. Tjaakje, geb. 20 mei 1851, overleden 26 maart 1856 Ten Boer.3. Janna, geb. 20 oktober 1852 Ten Boer, overleden 8 juni 1924 Appingedam

Getrouwd op 17 juni 1882 in Appingedam met

VELDMAN, Fokko.

Wettig gescheiden van Fokke VELDMAN.

4. Jan OUSEMA, geb. 15 april 1854 Ten Boer, overleden 19 juni 1927 Ten Boer.

Getrouwd op 17 mei 1884 Ten Boer met

HAMMINGA, Berendje, dienstmeid, 26 jaar op huwelijksdag

5. Tjaaktje, geb. 14 september 1855 Ten Boer(Tweede huwelijk)

Tweede huwelijk met

HOFFIUS, Trientje

6. Martje

Getrouwd met

KLINKHAMER, Roelf

7. Pieterke8. Alderdina9. Klaas10. PieterkeIX

Kinderen van Jannes Tjark(s) Jan(s) OUDSEMA en Trijntje/Trientje Johan VAN HALSEMA

(1).

1. AUTSEMA

Jan (Jannes), geb. 12 (of 18) maart 1833 in Wirdum (volgens IGI). (Zie VIII, 2,1)

Overleden op 16 september 1876 in Farmsum

Beroep: Landgebruiker, Koemelker

Eerste huwelijk, 20 april 1859 Delfzijl, getrouwd met

 

 

 

Voor een tweede keer op 28 juni 1865 in Delfzijl getrouwd met

(acte ondertekend als J. AUTSEMA, conform naam in de acte, zoals ook door ambtenaar is opgenomen.

KUIPER, Auke, geb. in 1837 in Tjamsweer en in kraambed overleden op 30 januari 1865 in Delfzijl. (Ouders: KUIPER, Jacob Klaassens en VAN HALSEMA, Aafke Johan)

Beroep: Naaister

Yktje SCHOONHOVEN

SCHOONHOVEN, I(E)k(t)je, geb. Op 11 november 1842 in Farmsum, overleden op 31 oktober 1920 in Appingedam. (Ouders: vader onbekend en moeder SCHOONHOVEN, Freerkje Bastiaans)

Beroep: Naaister

Drie kinderen:

 

Hoewel in de BS gegevens de naam I(e)k(t)je lijkt te worden gebruikt is dit volgens CM. Autsema (geb. 1928) niet juist, maar moet dit Yktje zijn. Volgens Familias (programma van het Rijksarchief) moet het echter Iktje zijn. (Moeder Freerktje Bastiaans Schoonhoven. Vader onbekend.)

1. AUTSEMA,

Trijntje (Trientje), geboren op 18 juni 1860 in Uitwierde (volgens International Genealogical Index-IGI).

Zij is later vertrokken naar de USA. Tot op heden niets over bekend.

 

2. AUTSEMA,

Aafke, geb. 26 mei 1863 in Farmsum (volgens IGI). Is na 9 dagen, dus zeer jong al overleden.


 Bron: BS Farmsum. Zie actes.

3. AUTSEMA,

Jan, geboren op 25 januari 1865 in Delfzijl. Werd levenloos geboren.

 

 Moeder Auke Kuiper is 5 dagen later overleden.

TWEEDE HUWELIJKVijf kinderen uit tweede huwelijk:

(zie hieronder voor details over kinderen.)


4. AUTSEMA, Freerktje (Freektje) (is een vrouw), geb. 22 april 1866 in Farmsum.(IGI)

Ze ondertekent eigen trouwacte later met F. Autsema. Haar geboorte-acte wordt door vader ondertekend met J. Autsema.

Op 28 februari 1894 in Delfzijl getrouwd met:


Gescheiden op 22 april 1898 in Groningen.


Voor 2e keer getrouwd met:

VAN DER LINDE, Herman, geb. 1869 in Delfzijl. (Ouders: VAN DER LINDE, Egbert en SANDMAN, Sophia Katharina). Overleden in Assen op 23 februari 1942.
SMIT, Johannes Henderikus, geb. 5 september 1862, overleden aan keelkanker op 6 april 1929 op 68-jarige leeftijd. Zij hadden geen kinderen. Volgens overlevering hebben zij later gezorgd voor de jongste kinderen van Jan Autsema en Martje Hoeksema, die beiden jong zijn overleden.

5. AUTSEMA, Jans, geb. 13 mei 1867 in Farmsum.(IGI)

Zijn geboorte-acte wordt door zijn vader ondertekend met J. Autsema.


6. AUTSEMA, Eefke, geb. 5 februari 1869 in Farmsum (IGI)AUTSEMA, Grietje, geb. 26 juni 1872 in Farmsum7. AUTSEMA, Jan, geb. 16 juli 1875 in Farmsum, overleden 18 augustus 1917 in Appingedam op 42-jarige leeftijd. Hij was schoenmaker en schoenverkoper in Groningen en later in Appingedam. Na zijn dood is de schoenmakerij door broer Jans overgenomen. De schoenmakerij heette GEBR. Autsema.

Heeft o.a. gewoond op de Dijkstraat 65 in Appingedam. In Groningen had hij zijn schoenmakerij op het adres:

Nieuwe Boteringestraat 35 in Groningen

(Bron: adresboek Groningen, 1900-RA Groningen)

Zus Freerktje woonde in bij de familie van broer Jan in Groningen en is ook meeverhuisd op 8 mei 1905 van Groningen naar Appingedam.Jan (Jannes) AUTSEMA is na het overlijden van zijn eerste vrouw (Auke KUIPER) voor een tweede keer getrouwd (met I(e)ktje SCHOONHOVEN). Hoewel de geboortedatum in beide trouwactes van Jan Jannes niet exact hetzelfde is handelt het toch zeker om dezelfde persoon.

(6)

2. AOUTSEMA, (AOUTZEMA, AUTSEMA )

Eefke, geboren op 26 mei 1835 in Appingedam, en overleden op 26 februari 1897.


Geboorteacte wordt ondertekend door vader J.J. AUTSEMA, terwijl de ambtenaar BS zijn naam verkeerd schrijft en dat vergeefs probeert te corrigeren.

Getrouwd op 25 juni 1856 in Delfzijl met


Deze trouwacte wordt ondertekend door E. Aoutzema, dochter van J. Autzema en Trijntje Johan van Halsema... (abusievelijk geschreven als van Halzema)


Voor tweede keer getrouwd op 28 augustus 1871 in Delfzijl met

(in trouwacte staat dit keer E. Aoutsema en ook Eefke gebruikt dit keer deze ondertekening.)

HAGENOUW, Jurrien (Jurjen Walles), geb. Termunten (weduwnaar van HAGENOUW, Janna Jacobs, zoon van Gerrit Fokkes HAGENOUW en Aaltjen Walles REDEKER)VAN DIJKEN, Johannes, geb. 1835 Ulrum (zoon van Hendrik Lubberts VAN DIJKEN en Trientje LUITJENS SIERSEMA)

In Familias (een programma dat bij de Rijksarchiefdienst kan worden gebruikt om trouwgegevens op te zoeken) heette zij Eefke AOUTZEMA of AOUTSEMA en waren haar ouders AOUTZEMA, Jannes Jans en VAN HALZEMA, Trijntje Johan.

De naam Aoutzema komt veel meer voor, dan de naam Aoutsema.

Er is sprake van 9 kinderen, waarvan een aantal vroegtijdig overlezen zijn. Zie document Hagenouw familie.doc

1. HAGENOUW, Aaltje, geb. in Uitwierde, overleden 17 nov. 1933 in Appingedam op 72-jarige leeftijd.

Op 16 mei 1883 in Delfzijl getrouwd met

VAN WEERDEN, Jurrien, geb. Opwierde (zoon van VAN WEERDEN, Jan Stoffers en HOLTHUIS, Hinderika). Postbode.

2. HAGENOUW, Arend, geb. in Uitwierde

Op 29 december 1899 in Delfzijl getrouwd met

VAN DER MOLEN, Rensina, geb. in Loppersum (dochter van VAN DER MOLEN, Jan en VRIJ, Trijntje).

Andere kinderen moeten nog worden ingevoerd. 24 november 2019.

6e kind van Derkje Jacomina LEEUW en AUSEMA Kornelis Jans6. AUSEMA, Willem

Getrouwd met

WIERSMA (of WIERSEMA), Menje

9 kinderen1. Derkje AUSEMA, geb. 3 februari 1886 't Zandt

Getrouwd op 24 februari 1912 'Zandt

Herman WOLTHUIS, geb. 1881 in Pieterburen (ouders Nicolaas Wolthuis en Martje Bos)

2. Janna AUSEMA, geb. 9 maart 1887 't Zandt, overleden 9 mei 1963 't Zandt3. Cornelia AUSEMA, geb. 23 december 1892 Leermens (gem. 't Zandt), overleden 2 april 1889 't Zandt4. Meerten AUSEMA, geb. 16 september 1890, overleden 13 september 1959 't Zandt5. Kornelis AUSEMA, geb. 20 augustus 1892 't Zandt

Trouwt op 26 april 1917 in Appingedam met

Elizabeth EMMEKAMP, geb. in Oosterwijtwerd.

06-11-196. Derk AUSEMA, geb. 13 mei 1894 't Zandt, overleden 14 september 1966 Termunten. Was caféhouder

Getrouwd op 10 mei 1928 in Termunten met

Willemke BOLT (dochter van Pieter Bolt en Tjouwtje Moorlach)

7. Hittje Roelf AUSEMA, geb. 18 april 1896 Leermens (gemeente 't Zandt), overleden

Getrouwd op 23 januari 1919 in Appingedam met

Eeuwelina Lamberdina VAN DER PLOEG, geb. 20 maart 1897 Tjamsweer. (dochter van Gerhard van der Ploeg, een bakker en Roelfijn Kloosterhof)

8. Martje Cornelia AUSEMA, geb. 25 januari 1898 't Zandt, overleden 1 maart 1949 't Zandt

Getrouwd op 28 augustus 1924 't Zandt

Antonie LOURENS, geb. 25 maart 1898 't Zandt, beroep slager. (ouders: Jans Lourens en Geertje Bijmolt)

9, Willemina AUSEMA, geb. 28 maart 1900 't Zandt

X

Vanaf deze tijd is het gebruik van de achternaam AUTSEMA consequent. Later in dit document vermeld ik dan ook alleen nog maar de voornamen van de ‘Autsema’s’. Tijdens de Franse overheersing (Napoleon) van 1811-1838 werd het Code Civiel ingevoerd. Hierdoor werden mensen verplicht in het vervolg een achternaam te gaan gebruiken. Overigens was het wel mogelijk om een familienaam om wat voor reden dan ook te wijzigen. Voor zover ik na heb kunnen gaan is dat laatste in onze familie niet gebeurd. Beroepen in de landbouw overheersen in onze familie.

(7)

AUTSEMA

Trijntje zie IX,4,1)

Zij is vertrokken naar de USA. Tot op heden niets over bekend.

 

(8)

AUTSEMA (zie IX.1)

Aafke, geb. 26 mei 1863 in Delfzijl (zie IX,4, 2)

Op jonge leeftijd overleden. Geen kinderen.

 

(9)

AUTSEMA (zie IX.2)

Freerktje, geb. 24 april 1866 in Delfzijl. (zie IX,5,2)

Getrouwd op 28 februari 1894 in Delfzijl en later in Groningen gescheiden van VAN DER LINDE, Herman (zoon van VAN DER LINDE, Egbert en SANDMAN, Sophia Catharina) op 4 juni 1898 in Delfzijl.

Voor een tweede keer getrouwd met

SMIT, Johannes Henderikus, geb. 5 september 1862, overleden aan keelkanker op 6 april 1929 op 68-jarige leeftijd. Zij hadden geen kinderen.

Geen kinderen.

Volgens overlevering hebben zij de jongste kinderen van Jan Autsema en Martje Hoeksema opgevangen te hebben, nadat deze beiden zijn overleden.

 

 

(10)

AUTSEMA, (zie IX.3)

Jans, geb. 14 mei 1867 in Delfzijl, overleden 22 april 1925 op 57-jarige leeftijd. (zie IX,5,3) Schoenmaker.

Getrouwd op 29 oktober 1897 te Delfzijl met

WIEGERS, Dieuwerke, geb. 2 februari 1870 in Leens, overleden op 21 mei 1961 op 91-jarige leeftijd. (Ouders: WIEGERS, Geert en ZWAAGMAN, Wibbina). Volgens Genlias was zij 31 toen zij trouwde…

Vier kinderen:

 

 

1. AUTSEMA, Grietje, geb. 17 augustus 1898, overleden 17 september 1981

Ongehuwd. Overleden: ?

 

2. AUTSEMA, Wibbina, geb. 07 november 1899

Ongehuwd. Overleden: ?

 

3. AUTSEMA. Iktje, geb. 5 maart 1902, overleden 5 maart 1903 op 1-jarige leeftijd in Farmsum.4. AUTSEMA,

Geert Jan, geb. 06 juli 1905, overleden 30 mei 1981.

 

 

(11)

AUTSEMA,

Eefke, geb. 5 februari 1869 in Farmsum, overleden op 23 december 1947 op 78-jarige leeftijd. (zie IX,5,4) in Haren. Getuige bij dit huwelijk was Fridser SCHRIPSEMA, arbeider te Zuidhorn

Getrouwd op 9 augustus 1894 met

SCHRIPSEMA, Luitje, geb. 23 mei 1869, overleden in Haren op 27 januari 1946 op 77-jarige leeftijd. Hij was boekhouder in Haren. Vader was conducteur.

Vijf kinderen:

 

 

1. SCHRIPSEMA, Iekje Jeltina, geb. 21 mei 1895

 

 

2. SCHRIPSEMA, Annechien, geb. 12 december 1896, overl. 06 juli 1968 (of 8 juli 1969)

 

 

3. SCHRIPSEMA, Jan, geb. 07 oktober 1901, overleden 23 (of 19) mei 1968

 

 

4. SCHRIPSEMA, Jacob, geb. 07 oktober 1901, overl. 26 oktober 1901

 

 

5. SCHRIPSEMA, Grietje, geb. 07 (of 11) augustus 1903, overl. 22 april 1907

 

 

(12)

AUTSEMA

Grietje, geb. 26 juni 1873, overleden 18 november 1886 op 13-jarige leeftijd. (zie IX,5,5)

 

 

 

(13)

AUTSEMA, (zie IX,5,6)

Jan, geb. 16 juli 1875, overleden 18 augustus 1917 in Appingedam op 42-jarige leeftijd. Hij was schoenmaker en schoenverkoper in Groningen en later in Appingedam. In Groningen had hij zijn schoenmakerij op het adres:

Nieuwe Ebbingestraat 35

(Bron: adresboek Groningen, 1900-RA Groningen)

Getrouwd op 1 mei 1902 in Wehe met

HOEKSEMA, Martje, geb. 27 augustus 1875 in Ulrum, overleden 7 mei 1920 in Appingedam op 44-jarige leeftijd. (vader: Jan Hoeksema, moeder Ida Pott, getrouwd 17 april 1876 Ulrum. Man was toen 22, vrouw 19 jaar.)

Vijf kinderen:

In deze familie zijn twee tweelingen geboren.

 

1. AUTSEMA, Jan, geb. 05 april 1903 in Groningen. Overleden 14 december 1966 te Zaandam.

 

 

2. AUTSEMA, Derk Jan, geb. 05 april 1903 in Groningen. Overleden op 22 december 1986, 83 jaar.

 

 

3. AUTSEMA, Jans Henderikus, geb. 16 maart 1908 in Appingedam. Overleden op 18 april 1991 in Grand Rappids (USA) op 83-jarige leeftijd

 

 

4. AUTSEMA, Johannes, geb. 07 januari 1911 in Appingedam. Overleden op 15 augustus 1993 in Ede, 82 jaar. Begraven in Deventer, waar hij lange tijd gewoond heeft.

 

 

5. AUTSEMA, Ida, geb. 07 januari 1911 in Appingedam. Overleden op 04 augustus in Dokkum op 79-jarige leeftijd.

 

 

In deze tak van de familie zijn dus twee tweelingen geboren: Jan en Derk Jan (was eigenlijk een drieling) en Johannes en Ida. De ouders van deze kinderen zijn beiden vroeg overleden, waardoor het gezin in tweeën werd gesplitst. De oudste kinderen (Jan, Derk Jan) zijn met z’n tweeën ergens ingetrokken. Bij wie is mij tot nu toe onbekend. Volgens C.M. Autsema (1928) heeft Derk Jan eerst bij een weduwe in Appingedam gewoond en daarna in andere kosthuizen. Volgens Johannes AUTSEMA (geb. 7 januari 1911, Appingedam) , met wie ik gesproken heb en van wie ik ook enkele documenten heb ontvangen, is de studie van Jan AUTSEMA voor onderwijzer betaald door de familie Hoeksema. De andere drie kinderen zijn gaan wonen bij Freerkje AUTSEMA en Johannes Henderikus Smit, die zélf geen kinderen hadden.

Na deze generatie (X) mag ik in verband met privacywetgeving geen (levende) familie-leden meer vermelden op hun onderscheidende kenmerken.  

Verzameld tot en met 21 januari 2020 door Jan W. Autsema.

Email: yagole.(apestaartje oftewel het at-teken).hetnet.nl

Arnhem.

Bronnen: Burgerlijke Stand, Rijksarchief Groningen; Internet; diverse Websites; Website GenLias (Rijksarchiefdienst), wiewaswie.nl, Website International Genealogical Index, www.familyresearch.org, Website familie Bresters/Ausema, Website Groningse Genealogische Index, www.gensdata.nl/sisis, website Molema Johannes Autsema, geb. 1911 te Appingedam, C.M. Autsema, M.L. Autsema-Tiesinga (tevens in het bezit van “Ommelander Geslachten”), De Groninger geslachten Ausema en Ausma, John Ausema, Nathalie Ausema, “De Groninger geslachten Ausma en Ausema”, door Sipke Ausma en Henk van der Wijk.

DTB – Doop- en trouwboeken, meestal eigendom van de kerk.Pagina 11 25-1-2020